Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te bewaren en website-statistieken te verzamelen.
Als je hieronder op de knop "Cookies toelaten" klikt, geef je ons toestemming om deze cookies te gebruiken.

Wil je meer gedetailleerde informatie, gebruik dan de knop "Meer info".

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:

  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • » Functionele cookies:

   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • » Analytische cookies:

   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • » Targeting / advertising cookies:

   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken dus enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken.


Nog meer weten?

Kijk dan in onze uitgebreide Cookieverklaring en ons Privacybeleid .

Cookie image

Peters Belgian Outdoor Plants

Privacy Verklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Peters NV hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken de persoonsgegevens die verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden met de grootste zorg verwerkt door Peters NV. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Peters NV zullen de persoonsgegevens enkel gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht. De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt ?

 • Identificatiegegevens : Naam, voornaam, adres, titel, telefoonnummers
 • Bedrijfsgegevens : BTW nummer, bankrekeningnummer(s), ondernemingsnummer
 • Elektronische gegevens : mailadres(sen), website
 • Beroepsmatige gegevens : functie, beroepsactiviteit

Doel van de verwerking

 • Klantenadministratie en –beheer
 • Klanteninformatie : nieuwsbrieven, uitnodigingen, promotieberichten
 • Leveranciersadministratie en –beheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Beheer van geschillen en bestrijding van fraude
 • Uitvoering van onderlinge overeenkomsten

Doorgifte gegevens aan derden

Peters NV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

U heeft het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen kan u uw verzoek mailen aan info@peters.be en wij zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Peters NV herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties.

Beveiligen

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Peters NV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Peters NV via info@peters.be.

Of via

 • Peters NV
 • Oude Kluisweg 9
 • 3740 Bilzen
 • Tel. 089 503 666